tax

رزمایش محمد رسول الله ۲ استان همدان
گروه محرومیت زدایی شهید مصطفوی
همایش روز عفاف وحجاب
تجمع خواهران بسیجی استان همدان به مناسبت روز عفاف وحجاب
حلقه صالحین خواهران بسیج مهندسین عمران ومعماری
جلسه شورای قشر بسیج مهندسین عمران ومعماری استان همدان
جلسه شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان
شهیدی که حتی پس از شهادت نیز مادرش را رها نکرد.
رزمایش محمد رسول الله ۲ استان همدان
گروه محرومیت زدایی شهید مصطفوی
همایش روز عفاف وحجاب
تجمع خواهران بسیجی استان همدان به مناسبت روز عفاف وحجاب
حلقه صالحین خواهران بسیج مهندسین عمران ومعماری
جلسه شورای قشر بسیج مهندسین عمران ومعماری استان همدان
جلسه شورای قشر بسیج مهندسین استان همدان
شهیدی که حتی پس از شهادت نیز مادرش را رها نکرد.
ادعای شرکت ساخت و توسعه:
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادعا کرد: فقط ۱.۲۵ درصد ریل مقدار قرارداد بین راه‌آهن و ذوب‌آهن توسط کارخانه ذوب‌آهن تولید شده است.
گزارش تصویری
به مناسبت ۵ اسفند ماه و روز ملی مهندس ، همایشی با این عنوان در استان همدان برگزار شد.

شعار سال

نشریه

چند رسانه ای

۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۱۱:۱۳
۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۱۲:۰۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - ۰۹:۳۹